OBIECTE ADMISE LA CONCERT

Pălării, brichete, telefoane mobile, ochelari de soare, țigări, pelerine, picături pentru lentile de contact, medicamente, insulină (însoțită de documente).

Toți participanții sunt percheziționați la intrare.
În cazul refuzului, nu le este permis accesul la eveniment.

ORGANIZATORUL ŞI EVENIMENTUL

ORGANIZATORUL este Bazar Production SRL CUI: RO 16145571, J J40/2263/2004.

REGULAMENTUL

Prezentul regulament este o înţelegere între organizator şi participant.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afisata pe site-ul evenimentului www.alive-romania.ro și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului fiind de imediata aplicare după momentul afișării.
Prin cumpărarea unui bilet, Participantul recunoaşte şi se obligă să respecte acest Regulament.
Organizatorul asigură Participantul că prin cumpărarea unui bilet valid (indiferent de metoda prin care a fost achiziţionat) i se asigură dreptul de participa la Eveniment.

BILETE, TIPURI DE BILETE ŞI CUMPĂRAREA BILETELOR

Există două tipuri de bilete:, bilete cumpărate online prin www.bilete.ro și bilete cumpărate din Reţeaua Bilete.ro.

  1. Accesul copiilor cu vârsta sub 7 ani este strict interzis. Accesul persoanele cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani se va face numai pe baza unui bilet valid și numai în compania unui adult. Un adult poate însoți un singur minor cu vârsta de până la 14 ani. Accesul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani se va face numai pe baza unui bilet valid și a unui act de identitate.
    2. Organizatorul garantează doar valabilitatea biletelor vândute de către Bilete.ro sau de către partenerii Bilete.ro. O listă completă a acestora poate fi găsită peBilete.ro

 

IMPORTANT!
Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea biletelor sau a invitaţiilor la suprapreţ. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice accesul în zona stadionului a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele aflate în posesia acestora. Este strict interzisă postarea de poze cu bilete sau seriile unice ale biletelor pe rețele de socializare (ex. Facebook, Instagram etc.). Este strict interzisă postarea de vânzare a biletelor pe rețele de socializare sau site-uri.
Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

PARTICIPAREA LA EVENIMENT

  1. Intrarea

1.1. Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate.
1.2. În momentul intrării pe stadion/ locație, Participantul ia la cunoştiinţă acest regulament, afișat în loc vizibil. Este interzis accesul cu următoarele lucruri: droguri, aparate pirotehnice, sticlă, obiecte contondente, cuţite, umbrele, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care îi pot răni pe ceilalţi. În concordonaţă cu legile în vigoare participanţii nu pot introduce pe stadion / spațiu special amenajat pentru festival următoarele obiecte: cuţite, spray paralizant, lanţuri sau alte obiecte care reprezintă pericol public. Participanţii nu pot introduce alcool în perimetrul stadionului / spațiului special amenajat pentru festival. Participanţii nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel pe stadion sau în spațiul special amenajat pentru festival.
1.3. Participarea la Eveniment se face pe proprie răspundere, inclusiv cu privire la următoarele:
- persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezinta risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la Eveniment. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dauna copiiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul informează participanții că este posibil ca în cursul desfășurării Evenimentului să fie organizate focuri de artificii, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu își asumă nici o răspundere.
1.4. Organizatorul recomandă folosirea mijloacelor de transport în comun pentru a evita aglomerarea traficului.
1.5.Accesul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani se va face numai pe baza unui bilet valid și numai în compania unui adult. Un adult poate însoți un singur minor cu vârsta de până la 14 ani. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului. Din cauza zgomotului foarte puternic produs și a efectelor speciale din cadrul spectacolului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul Evenimentului a copiilor sub 14 ani. Accesul persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 14-18 ani se va face numai pe baza unui bilet valid și a unui act de identitate.
1.5. Accesul cu animale este interzis.

  1. Reguli de conduită în perioada evenimentului

2.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia. Participanţii sunt obligaţi să nu distrugă bunurile aflate în incinta și în împrejurimile stadionului sau spațiului special amenajat pentru festival.
2.2. Pe perioada evenimentului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, Youtube etc.) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel Participantul. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, insa vor folosi aceste material exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire catre public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă. Există excepții în care managementul artiștilor interzic filmatul și fotografiatul. În aceste situații, Organizatorul va anunța pe pagina de socilizare a evenimentul că filmatul și fotografiatul în timpul acelor concerte este strict interzis.
2.3. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta stadionului / este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.
2.4. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice. Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

2.5 În timpul Evenimentului, Participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă. In caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfașoară Evenimentul.

  1. Obiecte pierdute

Obiectele pierdute trebuie aduse la zona de Lost & Found (care va fi marcată în exteriorul stadionului). Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut.
După eveniment, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 10 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found şi va încerca returnarea lor către proprietari.

  1. Securitate

Pe stadion Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.
În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfașoară Evenimentul.

  1. Prim ajutor

Pe stadion / în spațiul special amenajat pentru festival vor exista zone de prim ajutor, în caz de nevoie.

  1. Servicii şi produse

În timpul Evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate (bar, food court). Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de plată acceptate de organizatori şi partenerii acestora.