1. Definitii

 • Organizator: ALive / SC Bazar Production SRL.
 • Participant: orice persoană care și-a achiziționat un bilet sau are o invitație poate intra în locația în care are loc evenimentul Alive.
 • Evenimentul: o petrecere, un eveniment, performanță muzicală organizată de ALive.
 • Locația: orice locație în care ALive produce un eveniment, spațiile lipite sau asociate cu acesta precum și căile de acces de care Organizatorul se folosește.

2. Reguli generale

 • Regulile generale și condițiile se aplica tuturor evenimentelor Alive precum și serviciilor în cadrul evenimentului. La intrarea în Locație Participanții se supun necondiționat conținutului acestor reguli generale.
 • Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru listele de prețuri oferite de furnizori, sau conduita artiștilor.
 • Abateri de la regulile generale nu se pot face decât cu confirmarea scrisă a Organizatorului.

3. Acces, participare și securitate

 • Participanții trebuie să aibă minimum 18 ani
 • Organizatorul are voie să percheziționeze Participanții precum și obiectele deținute de aceștia, sau poate cere identificarea atât la accesul în Locație precum și pe durata Evenimentului.
 • Dacă unul dintre Participanți are un comportament neadecvat, acesta va fi sancționat cu o amendă.
 • Participanții nu au dreptul la acces cu:  echipamente audio / video, echipamente de înregistrare, animale, droguri, mâncare, băutură (apă, sucuri, alcool), obiecte din sticlă, pet-uri, glow sticks, umbrele, artificii, arme de foc, arme albe sau alte obiecte ce pot deveni periculoase pentru ceilalți Participanți.
 • Participanții nu au voie să ofere bunuri de orice tip spre vânzare sau consum gratuit în locatie fără permisiunea scrisă a Organizatorului.

4. Răspunderea Organizatorului

 • Vizitatorii participă la Eveniment pe riscul propriu. Organizatorul este responsabil doar dacă daunele / rănile se produc din neglijența sa. Daunele pasibile de compensatie sunt stabilite de către asigurarea Evenimentului.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru daune produse astfel:
  • de către furnizorii angajați pentru Eveniment sau angajații acestora.
  • eventualele daune cauzate de nerespectarea prezentelor reguli.
  • probleme de auz / vedere cauzate pe durata evenimentului.
  • pierderea de bunuri , distrugerea sau furtul obiectelor aduse de participanți în locație.
  • daune cauzate de schimbarile de orar (deschidere / inchidere) ale evenimentului.
  • daune cauzate in alte feluri de către alți participanți.
 • Organizatorul nu este în niciun fel responsabil de daune cauzate de forță majoră.
 • Toate prevederile acestei secțiuni se aplica și angajaților Organizatorului precum și Furnizorilor săi sau terte părți implicate.

5. Înregistrarea

 • Organizatorul poate înregistra evenimentul și participanții, poate să facă publice aceste imagini, poate să permită unor terți comercializarea acestor imagini. Prin intrarea în Locație Participanții își dau acordul ca imaginea lor să apară în materialele The Mission sau materiale corelate Evenimentului.

6. Drepturi intelectuale

 • Vizitatorii nu au dreptul să înregistreze imagini sau sunete din orice moment al Evenimentului, deoarece risca confiscarea sau distrugerea echipamentului găsit asupra lor. Vizitatorii nu au dreptul sa difuzeze sau să comercializeze aceste înregistrări.
 • Participații nu au voie să reproducă vizualul evenimentului (poster / flyer / etc.) cu riscul plății de drepturi de autor.
 • Participanții care încalcă una din regulile mai sus menționate riscă amenzi în valoare de 10.000 ron.

7. Date și locații

 • Organizatorul își asumă în momentul difuzării materialelor data / locul și ora de desfașurare a evenimentului.
 • În caz de forță majoră, Organizatorul are dreptul să amâne evenimentul, să schimbe locația, sau să anuleze evenimentul fără să fie posibila cererea de daune de către Participanți.
 • Forță majoră înseamnă: orice circumstanțe din cauza carora Organizatorul este forțat să anuleze Evenimentul. Aceasta sunt, dar nu se rezumă la: razboi, grevă, activități teroriste, acțiuni ale Poliției sau ale Pompierilor.

8. Plângeri și reclamații

Plângerile referitoare la desfașurarea Evenimentului trebuie făcute în scris către conducerea ALive în termen de 7 zile de la producerea și reclamarea faptei.

9. Generalități

 • Dacă organizatorul decide să anuleze una din regulile mai sus menționate, celelalte își pastrează valabilitatea.
 • Toate neînțelegerile for fi rezolvate prin conciliere directă, sau de către Tribunalul pe raza căruia își are sediul Organizatorul.
 • Legea românească guvernează orice conflict.